top of page
przezroczysta Texture
Oferujemy piękno, komfort i radość z korzystania z budynków naszego projektu ...
                                                                                                                             architekt Paweł Chilimoniuk

Szanowni Państwo - PCA Paweł Chilimoniuk Architekt, to firma projektowa będąca kontynuatorką biura "Czwarty Wymiar s.c." Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym w szerokim zakresie. Projektujemy m.in. budynki użyteczności publicznej, w tym: budynki handlowo-usługowe, baseny, obiekty sportowe i rekreacyjne, budynki oświaty, a także budynki mieszkalne, tj.: apartamentowce, budynki wielorodzinne i jednorodzinne. Projektujemy także budynki techniczne i magazynowe oraz wnętrza.Posiadając stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, tworzymy kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową, koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy i przedmiary robót. Opracowujemy materiały marketingowe: makiety i wizualizacje 3D. Pomagamy naszym klientom w wyborze lokalizacji, opracowując analizy chłonności terenu oraz analizy opłacalności inwestycji. Pomagamy także w przejściu procedur formalnych, np. w uzyskaniu pozwolenia na budowę.W naszej pracy przyświeca nam motto: Dobro naszego klienta jest naszym dobrem.  Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z nami ...  

bottom of page