top of page

kontakt

biuro:  ulica Szachowa 1, 04-894 Warszawa

teren:  Instytut Łączności -PIB, bud. OKW, I-piętro, lok.12

siedziba-faktury:   ulica Margerytki 23, 04-906 Warszawa

tel./mobile +48 600645077, e-mail: pca.biuro@gmail.com

PCA  Paweł Chilimoniuk Architekt  Sp. z o.o.

KRS: 0000786412,  NIP: 9522196805, REGON: 383392658

PCA Paweł Chilimoniuk Architekt

NIP:  9521669992,   REGON:  141979061

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Above the Clouds

my na

PF

Wooden Hut

animacja

na YT

bottom of page